(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do Trường Đại học Hùng Vương ủy quyền như sau:

1. Tài sản cho thuê tại cơ sở thị xã Phú Thọ: Nhà lớp học A9, nhà mái vòn trước nhà A9 và sân trước nhà A9 với tổng diện tích xây dựng là 2.556m2 (Trong đó: các phòng học tại nhà lớp học A9 (Nhà 2 tầng quy mô 12 phòng học) diện tích sàn xây dựng: 1.220m2; Nhà mái vòm trước nhà A9 và sân trước nhà A9 diện tích: 1.336m2).

- Mục đích thuê tài sản: thành lập Trường mầm non tư thục

- Giá khởi điểm cho thuê 01 năm: 311.322.000 đồng (Giá đã bao gồm thuế GTGT)

- Tiền đặt trước: 50.000.000đồng   - Tiền bán hồ sơ: 200.000đồng/ hồ sơ.

- Thời gian thuê: 10 năm

2. Tài sản cho thuê tại cơ sở thành phố Việt Trì: Các giảng đường khoa kinh tế (N1, N2, N3) với tổng diện tích sàn xây dựng: 8.138m2 (Trong đó: Nhà khoa kinh tế N1 diện tích 3.524m2; Nhà khoa kinh tế N2 diện tích 2.296m2; Nhà khoa kinh tế N3 diện tích 2.318m2).

- Mục đích thuê tài sản: thành lập Trường phổ thông liên cấp chất lượng cao Hùng Vương.

- Giá khởi điểm cho thuê 01 năm: 805.662.000 đồng (Giá đã bao gồm thuế GTGT)

- Tiền đặt trước: 140.000.000đồng   - Tiền bán hồ sơ: 500.000đồng/ hồ sơ.

- Thời gian thuê: 05 năm

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Đại học Hùng Vương (Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng tài sản đấu giá: Liên tục 2 ngày: Ngày 12/07 và 13/07/2018 tại vị trí 02 cơ sở của Trường Đại học Hùng Vương.

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến ngày 16/07/2018 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

7. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 19/07/2018 tại Nhà văn hóa khu 9 phường Gia Cẩm, TP Việt Trì.

- 08h00’ đối với tài sản cho thuê tại cơ sở thị xã Phú Thọ

- 14h00’ đối với tài sản cho thuê tại cơ sở thành phố Việt Trì

9. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ mở tại Agribank - CN Phú Thọ.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Trường Đại học Hùng Vương.