(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Hòa ủy quyền như sau:

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656

II. Người có tài sản đấu giá: Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hòa

Địa chỉ: 19 Trần Hưng Đạo, TT.Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Cây cành nhánh thu hồi sau khi cắt tỉa cây xà cừ theo Phương án cắt tỉa, hạ thấp tán cây xà cừ trên các tuyến đường nội thị thị trấn Củng Sơn với khối lượng khoảng 200 tấn. Khối lượng tài sản đấu giá được xác định theo khối lượng thực tế khi tiến hành giao nhận tài sản đấu giá.

IV. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

1. Giá khởi điểm: 550đ/kg (Năm trăm năm mươi đồng/kg) nhân với khối lượng tài sản đấu giá được được xác định theo thực tế khi giao nhận tài sản đấu giá. người mua được tài sản đấu giá phải chịu các khoản chi phí vận chuyển, bốc dở và cân đo tài sản đấu giá…

2. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng.

3. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng.

V. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 09h30’ ngày 26 tháng 7 năm 2018 tại Tầng 3 UBND huyện Sơn Hòa (19 Trần Hưng Đạo,TT Củng Sơn Huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

VI. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VII. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 23 tháng 7 năm 2018 tại Nhà Thi Đấu Dâ Năng Huyện Sơn Hòa.

2. Thời gian mua hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 23 tháng 7 năm 2018 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hòa số 19 Trần Hưng Đạo.TT Củng Sơn Huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên .

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 23 tháng 7 năm 2018 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hòa số 19 Trần Hưng Đạo, TT Củng Sơn Huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên và nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 111002636939 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên của Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của công ty, bản sao chứng minh nhân dân, chứng từ nộp tiền đặt trước.