(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá quyền sử dụng 62 ô đất trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Các lô đất sẽ được bán đấu giá riêng lẻ từng lô với tổng giá khởi điểm 53,109 tỷ đồng.

Theo thông báo đấu giá, 62 ô đất trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh được bán đấu giá gồm: 15 ô đất thuộc phường Hồng Phong, 44 ô đất thuộc phường Kim Sơn, 1 ô đất thuộc phường Xuân Sơn, 1 ô đất thuộc xã Hồng Thái Đông, 1 ô đất thuộc xã Tân Việt. Tổng giá khởi điểm của các ô đất đấu giá là 53,109 tỷ đồng.

Cụ thể, 15 ô đất thuộc phường Hồng Phong có diện tích từ 77,5 - 188,7 m2/ô đất; đơn giá từ 4,96 - 9,06 triệu đồng/m2. 44 ô đất thuộc phường Kim Sơn có diện tích từ 70 - 187 m2/ô đất; đơn giá từ 7,93 - 11,65 triệu đồng/m2. Ô đất tại phường Xuân Sơn có diện tích 327,6 m2, đơn giá khởi điểm là 4,29 triệu đồng/m2. Ô đất tại xã Tân Việt có diện tích 180 m2, đơn giá khởi điểm 6,21 triệu đồng/m2. Ô đất tại xã Hồng Thái Đông có diện tích 180 m2, đơn giá khởi điểm 6,21 triệu đồng/m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp từng ô đất, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức buổi công bố giá ngày 9/12/2021 tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao thị xã Đông Triều (Khu 4, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).