Đấu giá 45 lô đất vùng Cồn Đen tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Long đang phối hợp cùng UBND huyện Nam Đàn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng 45 lô đất ở tại vùng Cồn Đen, xóm Hồng Tân, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Các lô đất đấu giá có diện tích từ 296 - 375 m2/lô. Tổng diện tích đất đấu giá là 13.982,00 m2. Đơn giá khởi điểm là 2,5 - 3,5 triệu đồng/m2; mỗi lô đất đấu giá có giá khởi điểm từ 740 - 757,5 triệu đồng. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 39,794 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá gián tiếp, phương thức trả giá lên. Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết đến ngày 22/2/2023.

Đối tượng được tham gia đấu giá là các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 8 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 2/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An.

Thời gian tổ chức công bố giá vào ngày 25/2/2023 tại Hội trường UBND xã Nam Thái.

Chuyên đề