(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng 144 ô đất trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tổng giá khởi điểm là 126,3 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

144 ô đất sẽ được đấu giá riêng lẻ từng ô. Các vị trí ô đất gồm: 135 ô tại phường Đức Chính (diện tích từ 90 - 486,5 m2/ô, giá khởi điểm từ 4,04 - 10,9 triệu đồng/m2), 2 ô tại phường Yên Thọ (diện tích hơn 200 m2, giá khởi điểm 1,11 triệu đồng/m2), 4 ô tại phường Hoàng Quế (diện tích 170 - 221,5 m2/ô, giá khởi điểm từ 2,01 - 2,33 triệu đồng/m2), 1 ô đất tại phường Đông Triều (diện tích 193,4 m2, giá khởi điểm 2,5 triệu đồng/m2) và 2 ô đất tại xã Việt Dân (diện tích 300 m2, giá khởi điểm 2,53 triệu đồng/m2).

144 ô đất sẽ được đấu giá thông qua bỏ phiếu gián tiếp từng ô đất, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức buổi công bố giá là ngày 12/12/2020 tại Hội trường UBND phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.