Đấu giá 121 lô đất tại Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 121 lô đất ở tại 4 địa bàn của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 233,274 tỷ đồng.

Các lô đất đấu giá gồm 55 lô đất tại thị trấn Bích Động (Khu dân cư đường Hồ Công Dự kéo dài và Khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho); 43 lô đất xã Quang Châu (gồm 34 lô đất khu dân cư Bắc Quang Châu; 9 lô đất Khu dân cư Đồng Vân); 5 lô khu dân cư thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn; 18 khu dân cư thôn Kép, xã Việt Tiến. Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 13.871,9 m2.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 23/9 - 5/10/2022. Giá khởi điểm từ 1,020 - 4,242 tỷ đồng/lô đất.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 9/10/2022.

Chuyên đề