(BĐT) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức diễn ra trong hai ngày 3 và 4/8/2020 tại Hà Nội.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ PVN nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức diễn ra trong hai ngày 3 và 4/8/2020. Ảnh Internet

Đại hội Đại biểu Đảng bộ PVN nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức diễn ra trong hai ngày 3 và 4/8/2020. Ảnh Internet

Tham dự Đại hội có các đại biểu chính thức được bầu từ đại hội 33 đảng bộ/chi bộ trực thuộc và các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đương nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 1,5 vạn đảng viên và gần 6 vạn người lao động trong toàn Tập đoàn.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II cũng như quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới của Đảng bộ. Đại hội được tiến hành theo phương châm “Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam”.

Hướng tới Đại hội, nhiều phong trào thi đua, công trình, hoạt động có ý nghĩ thiết thực đã được phát động và tích cực hưởng ứng trong toàn Tập đoàn. Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung xây dựng sớm báo cáo chính trị, bám sát chiến lược, kế hoạch phát triển trong 5 năm tới với hệ thống các giải pháp thực hiện căn cơ, bài bản; đặc biệt chú trọng công tác cán bộ nhằm lựa chọn những cá nhân ưu tú, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khóa mới.