(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, trong 7 tháng đầu năm 2020, số lượng doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới trên địa bàn Thành phố giảm ở hầu hết các ngành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, trong 7 tháng, Sở đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 2.772 DN, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt trên14.800 tỷ đồng, giảm 21,6% về số DN và giảm 18,9% về số vốn so với cùng kỳ 2019. Trong thời gian này, cơ quan đăng ký kinh doanh Thành phố hoàn tất thủ tục giải thể cho 526 DN, đơn vị trực thuộc và có 1.511DN, chi nhánh và văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 31.881 DNvà chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 218.143 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết, số hồ sơ đăng ký DN qua mạng trong tháng 7 năm 2020 là 2.044 hồ sơ, đạt tỷ lệ 69,2% tổng số hồ sơ tiếp nhận.