(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý với tổng mức đầu tư hơn 723 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP. Đà Nẵng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Địa điểm thực hiện Dự án là quận Hải Châu.

Theo đó, có 3 gói thầu xây lắp thuộc Dự án được điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, sẽ được đấu thầu rộng rãi trong nước vào quý III/2020 gồm: Gói thầu Xây lắp hạng mục cấp nước, trạm bơm, nhà điều hành, di dời đường dây trung, hạ thế, di dời cây xanh (giá gói thầu 50,491 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 390 ngày); Gói thầu Xây lắp hạng mục tổ chức giao thông, hệ thống camera, điện chiếu sáng (giá gói thầu 45,126 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày); Gói thầu Xây lắp hạng mục cảnh quan, cây xanh (giá gói thầu 10,503 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày).