Cuối năm 2022, khoảng 56 nghìn tỷ đồng TPDN riêng lẻ đáo hạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu từ Bộ Tài chính, giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong 2 tháng cuối năm 2022 xấp xỉ 56 nghìn tỷ đồng. Khối lượng đáo hạn năm 2023 khoảng 282 nghìn tỷ đồng, năm 2024 xấp xỉ 363 nghìn tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện có 441 mã trái phiếu niêm yết; quy mô giao dịch bình quân tháng 11 đạt khoảng 2,37 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 38,4% so với tháng trước; bình quân 11 tháng là 8,1 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 28,9% so với năm 2021.

Riêng về trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, khối lượng phát hành đến ngày 11/11 là 329,4 nghìn tỷ đồng. Giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong 2 tháng cuối năm 2022 xấp xỉ 56 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản là 21,4 nghìn tỷ đồng (99,6% có tài sản đảm bảo), tổ chức tín dụng là 15,6 nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp sản xuất là 10,6 nghìn tỷ đồng, các công ty chứng khoán là 1,7 nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ và lĩnh vực khác là 6,5 nghìn tỷ đồng. Khối lượng đáo hạn năm 2023 khoảng 282 nghìn tỷ đồng, năm 2024 xấp xỉ 363 nghìn tỷ đồng.

Về cơ cấu phát hành, các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng chiếm lần lượt 28,6% và 7,8% tổng khối lượng phát hành, doanh nghiệp sản xuất chiếm 6,8%, các ngân hàng thương mại chiếm 41,3%.

Về cơ cấu nhà đầu tư, các ngân hàng thương mại mua 45,7% tổng khối lượng phát hành, các công ty chứng khoán mua 24,1% và cá nhân mua 9,3%.

Chuyên đề