(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II, (các đô thị xanh) - Dự án thành phần Thừa Thiên Huế vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 39 (HU-CW10) Xây lắp tuyến đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá dự toán 102,604 tỷ đồng, thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Thừa Thiên Huế, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á. Biên bản mở thầu ngày 3/1/2022 ghi nhận có 2 nhà thầu tham dự. Theo đó, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 trúng thầu với giá 92,504 tỷ đồng, giảm giá 9,8% sau đấu thầu. Hợp đồng được thực hiện trong 18 tháng, áp dụng loại đơn giá điều chỉnh. Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh UDIC - Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC bị loại ở bước đánh giá tài chính.

Bên mời thầu cho biết, mặc dù hồ sơ dự thầu của Công ty CP Đầu tư và xây dựng 501 chưa thực sự hoàn chỉnh khi đề xuất tiến độ thi công mà chưa tính đến điều kiện thời tiết ở Huế có mùa mưa kéo dài 5 tháng, ảnh hưởng đến điều kiện thi công. Tuy nhiên, đây được coi là sai lệch không trọng yếu, do đó, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu điều chỉnh cho phù hợp trước khi thực hiện hợp đồng.

Công ty CP Đầu tư và xây dựng 501 có trụ sở tại TP. Đà Nẵng. Vài năm trở lại đây, Công ty được công bố trúng một số gói thầu xây lắp giao thông, dân dụng quy mô từ 20 tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhà thầu cho biết, hợp đồng đã được ký kết vào ngày 22/2/2022. Công ty đảm bảo triển khai hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng Gói thầu.