(BĐT) - Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ đọng thuế là giải pháp đúng và hiệu quả.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Thông qua biện pháp này với 7 lần đăng tải danh sách 588 đơn vị nợ thuế lớn với số tiền thuế nợ là 5.459,2 tỷ đồng và 40 dự án nợ tiền sử dụng đất lớn với số tiền nợ là 2.340 tỷ đồng, đã có không ít các doanh nghiệp trong Danh sách công khai nợ thuế cũng như các doanh nghiệp nằm ngoài Danh sách sau khi việc công bố được thực hiện đã chủ động nộp ngay số thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước hoặc có công văn, liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế cam kết tiến độ nộp nợ tiền sử dụng đất, nợ thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội xác định tình hình nợ thuế trên địa bàn Thành phố là một thách thức phải vượt qua của cả cơ quan thuế và doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm 2015, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp công tác thuế; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Để đôn đốc thu hồi nợ và giảm nợ mới phát sinh, bên cạnh những biện pháp đã và đang triển khai hiệu quả trong thời gian qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước tại Văn phòng Cục và 30 Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thu ngân sách, thu nợ. Đồng thời, lãnh đạo cơ quan thuế còn trực tiếp đến đôn đốc tại trụ sở doanh nghiệp nợ thuế để thu các khoản nợ.

Kết quả năm 2015, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thu nợ ước được 8.850 tỷ đồng. Đối với các đơn vị thuộc Danh sách công khai nợ thuế tính đến ngày 31/12/2015, có 311/628 đơn vị nộp nợ vào ngân sách nhà nước số tiền gần 1.771 tỷ đồng. Trong đó, đã có 30 đơn vị nộp hết nợ (12/40 dự án nộp hết nợ tiền sử dụng đất và 18/588 doanh nghiệp nộp hết nợ thuế, phí).