Bảng xếp hạng 50 công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam đã chính thức được công bố. Đây không chỉ là giải thưởng mang ý nghĩa tôn vinh, mà hơn hết, còn là cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư và phát triển hơn nữa. Qua mỗi năm, nhà tổ chức xếp hạng là Nhịp cầu đầu tư và Chứng khoán Thiên Việt ngày càng bổ sung nhiều tiêu chí kinh doanh thiết thực khác vào TOP 50.
Công bố top 50 doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam
Theo FBNC