Công bố sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong khu vực tư nhân

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng kiến thúc đẩy thực hành khung đánh giá môi trường, xã hội, quản trị trong khu vực tư nhân hướng tới tăng trưởng bền vững giai đoạn 2023 - 2025 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố ngày 22/11, tại Hà Nội.
Công bố sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong khu vực tư nhân

Đây là một sáng kiến về ESG đầu tiên ở Việt Nam dành cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng hướng đến mục tiêu thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm xã hội, được biết đến là tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG - bộ tiêu chuẩn thường được các nhà đầu tư sử dụng để đo lường cách thức mà một doanh nghiệp bảo vệ môi trường, quản lý mối quan hệ với cộng đồng, áp dụng quản trị doanh nghiệp minh bạch và có trách nhiệm).

Sáng kiến tập trung vào việc cải thiện các khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy thực hành ESG trong khu vực tư nhân, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng về thực hành ESG, đồng thời mở rộng mạng lưới các doanh nghiệp quan tâm đến ESG, qua đó thúc đẩy và trao đổi các thực tiễn tốt nhất.

Mục tiêu đến năm 2025, sáng kiến này sẽ cung cấp các gói hỗ trợ kỹ thuật ESG cho 300 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, trong đó 10 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng sẽ nhận được hỗ trợ bổ sung để thí điểm, triển khai hoặc mở rộng các mô hình kinh doanh ESG sáng tạo.

“Nỗ lực này phù hợp với Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững”, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Sáng kiến sẽ được triển khai thông qua Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) với tổng số vốn lên tới 36 triệu USD do USAID tài trợ. IPSC hướng tới gỡ bỏ các hạn chế về chính sách, thị trường ở cấp độ doanh nghiệp cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, bao gồm cả những doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ, và qua đó thúc đẩy khu vực tư nhân đổi mới và năng động, đủ sức cạnh tranh trên toàn cầu và gia tăng cơ hội phát triển kinh tế.

Chuyên đề