CNG Việt Nam hạ mục tiêu lãi còn 48,3 tỷ vào những ngày cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - HĐQT Công ty CP CNG Việt Nam vừa thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp này đã hạ sản lượng tiêu thụ từ mức 320 triệu sm3 khí xuống còn 217,5 sm3.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch doanh thu mới là 2.237 tỷ đồng, bằng 66% so với kế hoạch đặt ra đầu năm. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 60,4 tỷ đồng và 48,3 tỷ đồng, bằng 60% so với kế hoạch ban đầu.

Tính tới cuối quý III/2020, tổng tài sản của CNG Việt Nam đạt 1.061 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn trong đó là tiền và tương đương tiền (434,8 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (gần 431 tỷ đồng).

Chuyên đề