CMG trả cổ tức 13% bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - HĐQT Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) vừa phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 14,17 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 13%. Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ được kiểm toán năm 2021 (147,29 tỷ đồng).

Đồng thời, Công ty dự kiến phát hành tối đa 26,84 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 24,62%. Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng là từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 (từ 1/4/2022 đến 30/6/2022), Công ty ghi nhận doanh thu đạt xấp xỉ 1.710 tỷ đồng, tăng 31,44% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 91,94 tỷ đồng, tăng trưởng 47,25%.

Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 6.445 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với thời điểm đầu tháng 4/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư