Chuẩn bị tổng kết 30 năm thu hút FDI

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chuẩn bị cho việc tổng kết 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo dự kiến, Báo cáo tổng kết 30 năm thu hút FDI sẽ kế thừa kết quả nghiên cứu từ Báo cáo tổng kết 25 năm đầu tư nước ngoài; đồng thời khảo sát và đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài trong 5 năm (2012 - 2017) trên cơ sở đánh giá tình hình thu hút và quản lý FDI của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp (DN) và các chuyên gia.

Cụ thể, Báo cáo bao gồm đánh giá chuyên sâu vào các vấn đề nổi bật của đầu tư trực nước ngoài trong thời gian qua như: công nghiệp hỗ trợ, liên kết giữa DN trong nước và DN FDI, công nghệ và chuyển giao công nghệ, vấn đề môi trường của các dự án FDI, thu hút FDI vào kết cấu hạ tầng, nông nghiệp hiệu quả cao, dịch vụ chất lượng cao, các vấn đề ưu đãi, thuế, công tác quản lý nhà nước về FDI, công tác hỗ trợ nguồn lực đầu vào cho FDI, quan điểm, định hướng thu hút FDI trong thời gian tới…

Theo các chuyên gia, đầu tư nước ngoài những năm qua đã trở thành một khu vực phát triển năng động, đóng góp tích cực vào các thành tựu tăng trưởng, bổ sung nguồn vốn quan trọng trong tổng vốn xã hội. Hoạt động đầu tư nước ngoài cũng góp phần khơi dậy và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng kim ngạch xuất khẩu…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư