Chuẩn bị chọn nhà thầu thi công cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 26/8, Bệnh viện Thống Nhất công bố Kế hoạch Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 2, trong đó có gói thầu xây lắp trị giá gần 73 tỷ đồng.
Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 2 do Bệnh viện Thống Nhất làm chủ đầu tư
Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 2 do Bệnh viện Thống Nhất làm chủ đầu tư

Cụ thể, Gói thầu XL-TB01/2020 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có giá gói thầu là 72.918.379.675 đồng; trong đó, phần xây lắp trị giá hơn 63 tỷ đồng, phần thiết bị trị giá hơn 7,2 tỷ đồng, dự phòng hơn 2,3 tỷ đồng. Gói thầu này sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn hợp pháp khác của Bệnh viện. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng; phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý III/2020. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng là 14 tháng.

Kế hoạch gồm 5 gói thầu với tổng trị giá gần 75 tỷ đồng, ngoài gói thầu xây lắp nêu trên còn có 3 gói thầu tư vấn và 1 gói thầu phi tư vấn.

Theo đó, Gói thầu TV02 2020 Giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị có giá là 1.547.714.629 đồng cũng áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng; phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý III - IV/2020. Gói thầu TV02 2020 áp dụng hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng.

3 gói thầu còn lại đều áp dụng chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng. Đó là Gói thầu BH/2020 Bảo hiểm công trình; Gói thầu TV03/2020 Kiểm toán dự án và Gói thầu TV01/2020 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu XL-TB01/2020, Gói thầu TV02/2020.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 2 do Bệnh viện Thống Nhất làm chủ đầu tư. Dự án được Bộ Y tế phê duyệt từ tháng 10/2017, sau đó được điều chỉnh tại Quyết định số 5762/QĐ-BYT ngày 11/12/2019. Ngày 5/8 vừa qua, Bộ Y tế đã phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư