Ngày 17/10/2022, đấu giá toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện tại Công ty TNHH MTV Thanh toán viễn thông tin học Bưu điện

Ngày 17/10/2022, đấu giá toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện tại Công ty TNHH MTV Thanh toán viễn thông tin học Bưu điện

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo đấu giá toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện tại Công ty TNHH MTV Thanh toán viễn thông tin học Bưu điện vào ngày 17/10/2022 như sau:
Ngày 11/10/2022, đấu giá Tàu Long Phú 09 tại TP.HCM

Ngày 11/10/2022, đấu giá Tàu Long Phú 09 tại TP.HCM

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 11/10/2022 do Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ủy quyền như sau:

Chuyên đề

Kết nối đầu tư