(BĐT) - Từ 1/6/2021, các mã, số viễn thông có cấu trúc đặc biệt sẽ được bán đấu giá quyền sử dụng. Các mã, số viễn thông này được xem xét, lựa chọn từ kho số viễn thông chưa phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Kho số viễn thông đấu giá quyền sử dụng được xem xét, lựa chọn từ kho số viễn thông chưa phân bổ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Kho số viễn thông đấu giá quyền sử dụng được xem xét, lựa chọn từ kho số viễn thông chưa phân bổ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.

Theo đó, sau khi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch tổ chức đấu giá kho số viễn thông, tên miền internet, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá thuê Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá sẽ thực hiện theo Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

Các tài sản được bán đấu giá gồm kho số viễn thông, tên miền internet. Trong đó, kho số viễn thông được đấu giá quyền sử dụng là các mã, số viễn thông có cấu trúc đặc biệt nằm trong quy hoạch kho số viễn thông và có tiêu chí cụ thể quy định. Kho số viễn thông đấu giá quyền sử dụng được xem xét, lựa chọn từ kho số viễn thông chưa phân bổ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo Phụ lục 1 của Quyết định nêu trên, mã, số, khối số có cấu trúc đặc biệt gồm: số dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) độ dài 4 chữ số (1234, 5678, 6789, AAAA, ABBB, AAAB, trong đó A=1,5,6,7,8,9; B=0,9); số dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) độ dài 5 chữ số (22222, 33333, 44444, 23456, 34567, 45678). Mã mạng viễn thông di động mặt đất dùng cho phương thức giao tiếp giữa người với người, cấu trúc mã mạng là 4A (A=2,4,6,8,9); 5A (A=2,4,7); 7A (A=2-5); 9A (A=5).

Tên miền internet được đấu giá là các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ công bố danh mục tên miền internet triển khai đấu giá theo từng thời kỳ căn cứ vào tình hình thực tế quản lý, đăng ký sử dụng tên miền internet tại Việt Nam.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức phải đáp ứng được yêu cầu về tài chính, kỹ thuật phù hợp đối với từng loại mã, số viễn thông được đấu giá theo quy hoạch và quy định về quản lý kho số viễn thông.

Doanh nghiệp, tổ chức phải cam kết triển khai việc đưa mã, số viễn thông vào khai thác, sử dụng tối thiểu 6 tháng sau khi trúng đấu giá; phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính có liên quan trước khi tham gia đấu giá (nếu có); có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông phù hợp với các loại mã, số viễn thông được đấu giá; giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động theo quy định của pháp luật về viễn thông.

Quyết định cũng đưa ra các quy định cụ thể về chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2021.