Chỉ định thầu 3 gói xây lắp trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ

(BĐT) - Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa chỉ định Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành thực hiện 2 gói thầu xây lắp quy mô lớn với tổng giá trị lên tới gần 700 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu thứ nhất là Xây dựng đường từ Km187+400 - Km192+000 có giá gói thầu là 281.395.059.000 đồng, giá trúng thầu là 281.394.297.000 đồng. Gói thầu thứ hai là Xây dựng đường từ Km201+100 - Km206+100 có giá gói thầu là 414.928.901.000 đồng, giá trúng thầu là 414.928.000.000 đồng.

Hai gói thầu này đều thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, do Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ làm bên mời thầu. Loại hợp đồng là theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Cùng với hai gói thầu nêu trên, Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng trao thầu cho Công ty CP 471 thực hiện gói thầu Xây dựng đường từ Km192+000 - Km196+900. Giá trúng thầu là 278.634.424.454 đồng, trong khi giá gói thầu là 278.638.007.952 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu cũng là chỉ định thầu trong nước. Hợp đồng thực hiện theo đơn giá điều chỉnh, với thời gian là 24 tháng.               

Chuyên đề