Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL – HOSE) thông qua phương án chào bán 9,25 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
CCL: Phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu để hoán đổi công nợ

Cụ thể, trong tháng 6 năm nay, CLL sẽ phát hành và chào bán số cổ phiếu trên cho “tổ chức và cá nhận có năng lực tài chính vững mạnh, có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích cho Công ty, đồng thời đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ thành cổ phiếu CCL”.

Theo phương án được xây dựng, với khoản nợ tại thời điểm 31/12/2015 và công nợ tính tới thời điểm hiện tại, CCL sẽ phát hành và chào bán 9,25 triệu cổ phiếu với giá hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá là 92,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ hoán đổi là 1:10000 (01 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ).

Đáng lưu ý là hiện tại, giá cổ phiếu CLL trên thị trường đang chỉ là 4.100 đồng/cổ phiếu và chưa từng đạt ngưỡng 10.000 đồng/cổ phiếu kể từ thời điểm tháng 3/2012 cho tới này.

Theo ĐTCK