Cao su Thống Nhất ước lãi 59 tỷ đồng năm 2022, tăng trưởng 40,1%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Cao su Thống Nhất vừa công bố ước thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2022 với kết quả vượt kế hoạch đạt ra đầu năm.

Theo đó, Công ty ước tính tiêu thụ được 274,2 tấn cao su trong quý IV, nâng tổng sản lượng cả năm lên 1.144 tấn, hoàn thành 78,61% kế hoạch. Trong đó, sản lượng chuối Cavendish tiêu thụ là hơn 4.997,27 tấn, vượt 36,91% kế hoạch; sản lượng mủ gia công đạt 1.803 tấn, vượt 25,56% kế hoạch.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 150 tỷ đồng và 59 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 112,78% và 128,26% kế hoạch năm.

Không chỉ hoàn thành vượt kế hoạch, kết quả kinh doanh của Cao su Thống Nhất cũng tăng trưởng so với năm ngoái. Cụ thể, tổng doanh thu tăng 37% và lợi nhuận trước thuế tăng 40,1%.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư