(BĐT) - Với số cổ phiếu đang lưu hành là gần 119 triệu đơn vị, Công ty CP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán: DRC) dự kiến sẽ chi 119 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Ngày 17/7 tới, DRC sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 30/7/2020.

Mới đây, tại ĐHCĐ thường niên 2020, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với 4.062 tỷ đồng doanh thu và 280 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 5% và giảm 11% so với kết quả của năm 2019.

Công ty cho biết, từ giữa tháng 3/2020, doanh thu tiêu thụ giảm mạnh bởi sản lượng bán hàng giảm đến 50% và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong quý II khi hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong tháng 4/2020.