(BĐT) - Đây là mục tiêu cụ thể được Bộ Công Thương đặt ra trong Kế hoạch hành động về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ vừa được ban hành.
Kế hoạch đặt mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng đến năm 2021 lên 5 - 7 bậc, năm 2019 lên từ 3 - 5 bậc. (Ảnh Internet)

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng đến năm 2021 lên 5 - 7 bậc, năm 2019 lên từ 3 - 5 bậc. (Ảnh Internet)

Kế hoạch hành động được ban hành nhằm nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với nền sản xuất mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng đến năm 2021 lên 5 - 7 bậc, năm 2019 lên từ 3 - 5 bậc.

Để đạt mục tiêu, Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Bộ làm đầu mối theo dõi Chỉ số Tiếp cận điện năng cũng như đề xuất các giải pháp cải thiện bộ chỉ số; trong tháng 4/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Bộ Công Thương nghiên cứu tiếp tục giảm thời gian thực hiện các thủ tục của ngành điện…