(BĐT) - Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ quyết tâm cải thiện thứ hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh theo đúng mục tiêu đã định, tăng xếp hạng chỉ số này lên ít nhất 40 bậc trong bảng xếp hạng. 
Nhiều giải pháp sẽ được triển khai để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: Hoài Tâm

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: Hoài Tâm

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP vừa được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng ký ban hành.

Mục tiêu chính của kế hoạch hành động là quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đề ra tại Nghị quyết 19-2018. Kế hoạch hành động bám sát, kiên định các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP; bám sát tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới và Diễn đàn kinh tế thế giới; củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư…

Để đạt mục tiêu cải thiện thiện thứ hạng Chỉ số khởi sự kinh doanh, Kế hoạch nêu rõ, Bộ KH&ĐT sẽ thường xuyên chủ trì cùng Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan cải thiện chỉ số này. Cùng với đó, đơn vị chủ trì (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ KH&ĐT) cũng tiến hành nhiều giải pháp khác để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) như: kết hợp công bố thông tin DN cùng thời điểm đăng ký DN; kiến nghị giảm tối thiểu 50% phí công bố thông tin DN…

Trong thời gian tới, Bộ KH&ĐT sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh… Bên cạnh đó là tiến hành soạn thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; soạn thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công nhằm khắc phục bất hợp lý trong các nội dung liên quan đến đầu tư, kinh doanh.