(BĐT) -  Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã chứng khoán: BWE) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, Công ty dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12%, thời gian chi trả trong tháng 4/2022. Như vậy, ước tính Công ty sẽ phải chi 231,5 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.101,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 506,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và tăng 30,1% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 3.560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 550 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành được 92% kế hoạch lợi nhuận năm.