(BĐT) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BYT về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, việc xây dựng hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) trang thiết bị y tế phải tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn đấu thầu có liên quan.

Cụ thể, đơn vị xây dựng HSMT, HSYC phải thực hiện phân nhóm trang thiết bị y tế, trong đó, một chủng loại trang thiết bị y tế có thể được phân thành 1 hoặc nhiều nhóm khác nhau phù hợp (Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6) với yêu cầu chuyên môn, nhu cầu sử dụng và nguồn kinh phí.

Tiếp theo, căn cứ vào yêu cầu chuyên môn, nhu cầu sử dụng để xây dựng yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị y tế; yêu cầu nhà thầu cung cấp số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu.

Đồng thời HSMT, HSYC phải quy định cụ thể trách nhiệm của nhà thầu trong việc bàn giao, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.

Đáng chú ý, Thông tư quy định rõ, HSMT, HSYC không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng đối với việc nhà thầu tham dự thầu phải chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa trong nước đã sản xuất hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả và phải tuân thủ quy định về nội dung ưu đãi (tiêu chí, cách tính giá trị ưu đãi và các tài liệu chứng minh) theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với giá gói thầu, khi xây dựng phải dựa trên tổng mức đầu tư hoặc dự toán đối với dự án, giá gói thầu là tổng giá trị của gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Khi lập dự toán giá gói thầu, cơ sở y tế phải tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng trước đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bộ Y tế để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng trang thiết bị y tế...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2020.