(BĐT) - Quy định điều kiện của trang thiết bị y tế tham dự thầu, đặc biệt là trách nhiệm của các nhà cung cấp liên quan đến công tác bảo hành, bảo trì và cung cấp phụ kiện, vật tư thay thế được kỳ vọng sẽ đảm bảo hiệu quả sử dụng, đầu tư trang thiết bị y tế, tránh tình trạng mua bán lòng vòng, đẩy giá như một số trường hợp xảy ra thời gian qua.
Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Đây là nhận định của ông Nguyễn Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập diễn ra ngày 12/9/2020 tại 63 điểm cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo ông Tuấn, hiện nay, đấu thầu trang thiết bị y tế được thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn liên quan về đấu thầu và các hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC về mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn một số khó khăn, bất cập vì trang thiết bị y tế là mặt hàng đặc thù nhưng đang quy định đấu thầu như hàng hóa thông thường nên các nội dung này đã được bổ sung quy định và điều chỉnh tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT.

Theo đó, Thông tư này quy định rõ về việc phân nhóm đối tượng trang thiết bị y tế và việc dự thầu vào các nhóm của gói thầu để các cơ sở y tế có thêm cơ sở lựa chọn trang thiết bị y tế phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của đơn vị. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, việc phân cấp được triển khai triệt để, nâng cao trách nhiệm và tự chủ về tài chính, cũng như các quy định liên quan đến thanh toán bảo hiểm đối với các gói dịch vụ y tế.

Cùng với đó, Thông tư quy định minh bạch mẫu xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu về tính pháp lý đối với trang thiết bị y tế khi tham dự thầu đã được quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, cũng như thực hiện chủ trương ủng hộ phát triển sản xuất trong nước, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

Đặc biệt, kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng trang thiết bị y tế sẽ phải công khai, minh bạch, từ đó giúp cho các đơn vị có thể tham khảo về giá trúng thầu được công bố để lập dự toán giá gói thầu và đồng bộ với việc tham khảo giá trên Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế.