• Bổ sung khung pháp lý về đấu thầu trang thiết bị y tế

    12/09/2020 09:55

    (BĐT) - Quy định điều kiện của trang thiết bị y tế tham dự thầu, đặc biệt là trách nhiệm của các nhà cung cấp liên quan đến công tác bảo hành, bảo trì và cung cấp phụ kiện, vật tư thay thế được kỳ vọng sẽ đảm bảo hiệu quả sử dụng, đầu tư trang thiết bị y tế, tránh tình trạng mua bán lòng vòng, đẩy giá như một số trường hợp xảy ra thời gian qua.

chuyên đề

Kết nối đầu tư