(BĐT) - Vừa qua, PC Khánh Hòa vinh dự được nhận Bằng khen do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Bộ Công Thương giai đoạn 2010 -2020.
Bộ Công thương khen thưởng PC Khánh Hòa về thành tích xây dựng nông thôn mới

Theo đó, tiêu chí số 4 về điện nông thôn là một trong hai tiêu chí mà Bộ Công Thương được phân công thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại tỉnh Khánh Hòa, 97/97 tổng số xã đã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn. PC Khánh Hòa đã đảm bảo cấp điện hầu hết cho các hộ dân, giải quyết được tình trạng lưới điện mất an toàn, đảm bảo điện áp ổn định để cấp điện liên tục đáp ứng nhu cầu sử dụng cho mục đích sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế, đời sống của người dân trên địa bàn.

Để duy trì các tiêu chuẩn về tiêu chí số 4 liên quan đến điện nông thôn, PC Khánh Hòa luôn quan tâm chỉ đạo các điện lực trực thuộc thường xuyên kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống điện, số hộ sử dụng điện để kịp thời đầu tư cải tạo, nâng cấp đối với những khu vực có hệ thống điện bị hư hỏng, xuống cấp, quá tải… nhằm tính toán đầu tư phát triển mới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện tại, toàn tỉnh chỉ còn 1% số hộ tại các xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện miền núi Khánh Sơn chưa được cấp điện sinh hoạt. Dự kiến đến năm 2020, PC Khánh Hòa sẽ tiếp tục nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn giúp giải quyết cấp điện cho các hộ đồng bào miền núi này.