Bộ Công an mua gần 100 tỷ đồng thuốc, trang thiết bị y tế năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cục Y tế thuộc Bộ Công an đang tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm các mặt hàng lĩnh vực y tế thuộc chỉ tiêu kinh phí mua sắm vật tư, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ sử dụng kinh phí thường xuyên năm 2022 với tổng dự toán là 99,972 tỷ đồng.

Hàng hóa mua sắm được chia thành 14 gói thầu. Trong đó, mặt hàng thuốc có 4 gói thầu, gồm: Gói thầu số 1 Cơ số thuốc và vật tư y tế có giá trên 11,761 tỷ đồng; Gói thầu số 8 Thuốc gây nghiện, hướng thần (0,022 tỷ đồng); Gói thầu số 13 Thuốc Generic (2,014 tỷ đồng); Gói thầu số 14 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (2,535 tỷ đồng).

Mặt hàng trang thiết bị y tế có 9 gói thầu, gồm: Gói thầu số 10 Thiết bị y tế làm từ inox, nhôm (cáng, giường bệnh nhân, tủ đựng thuốc, bàn tiêm) có giá trên 14,861 tỷ đồng; Gói thầu số 2 Cơ số dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao phòng chống lụt bão (2,192 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Hóa chất diệt côn trùng (7,89 tỷ đồng); Gói thầu số 4 Dung dịch, khăn lau sát khuẩn, khử khuẩn (4,819 tỷ đồng); Gói thầu số 6 Bình bơm, máy phun thuốc, hóa chất phòng, chống dịch (9,96 tỷ đồng); Gói thầu số 7 Khẩu trang và găng tay y tế (6,353 tỷ đồng); Gói thầu số 9 Thiết bị, dụng cụ y tế cơ số tuyến huyện và tuyến phường/xã (9,92 tỷ đồng); Gói thầu số 11 Thiết bị y tế dự trữ kho (6,263 tỷ đồng); Gói thầu số 12 Hóa chất phòng chống dịch (2,962 tỷ đồng;

Ngoài ra, còn có Gói thầu số 5 Bộ trang phục phòng chống dịch bệnh (18,414 tỷ đồng).

Chuyên đề