BIDV sẽ tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 24/4

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ dự kiến vào ngày 24/3/2016.
BIDV sẽ tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 24/4

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV - mã: BID) vừa công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Cụ thể, thời gian tiến hành họp Đại hội vào Chủ nhật ngày 24/4/2016 tại Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ dự kiến vào ngày 24/3/2016.

Nội dung Đại hội sẽ thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và định hướng kết quả kinh doanh năm 2016, thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận,...

Năm 2015, BIDV ghi nhận 7.944 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 6.382 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 26% và 28% so với năm trước đó. Trong đó lỗ lũy kế do MHB chuyển giao khi sáp nhập là 552 tỷ đồng, lợi ích của cổ đông thiểu số là 12 tỷ đồng do vậy lợi nhuận còn lại của ngân hàng còn 5.841 tỷ đồng.

Trong năm qua, BIDV đã hoàn tất việc nhận sáp nhập ngân hàng MHB do vậy tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản của ngân hàng đạt 850.748 tỷ đồng, tăng 30,8% so với năm trước. Vốn điều lệ cũng tăng lên 34.187 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 598.456 tỷ đồng, tăng trưởng 34,2%. Tiền gửi của khách hàng đạt 564.588 tỷ đồng, tăng 28%.

Tính đến cuối năm 2015, tổng số nợ xấu của ngân hàng là 9.697 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2014 và chiếm 1,62% tổng dư nợ. Trong đónợ có khả năng mất vốn tiếp tục dâng cao, tăng gần 60% so với cùng kỳ lên 5.193 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng số nợ xấu.

Chuyên đề