Năm 2015, BIDV đạt 7.036 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16%

Tính đến 31/12/215, tổng tài sản BIDV đạt trên 857.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt trên 34.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 7.036 tỷ đồng, ROE đạt gần 15% và ROA 0,76%.
Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV
Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV (BID) vừa tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2015, giai đoạn 5 năm 2011-2015 và trọng tâm nhiệm vụ kinh doanh 2016 tại Thanh Hóa. 

Ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc BIDV cho biết, tính đến 31/12/215, tổng tài sản Ngân hàng đạt trên 857.000 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2014; vốn điều lệ đạt trên 34.000 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt trên 799.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 22% so với năm 2014; tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,71%; tín dụng bán lẻ tăng trưởng 44%, chiếm 22,7% tổng dư nợ. Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 793.000 tỷ đồng, tăng trưởng 26%; lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 7.036 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước; ROE đạt gần 15% và ROA 0,76%. 

Đánh giá về kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược, tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV khẳng định, mức tăng trưởng của BIDV trong 5 năm vừa qua là rất ấn tượng, đồng đều và toàn diện ở tất các cả chỉ tiêu tổng tài sản, huy động vốn, tín dụng, bán lẻ, dịch vụ... với mức tăng trưởng cao (bình quân 17%/năm). 

Cụ thể, tổng tài sản tăng gấp hơn 2,1 lần, huy động vốn tăng gấp 2,5 lần, dư nợ tăng gấp 2,6 lần, dư nợ bán lẻ tăng gấp khoảng 4 lần, lợi nhuận trước thuế tăng gấp 1,7 lần. 

Trong giai đoạn 2016-2018 và năm 2016, BIDV đạt mục tiêu toàn hệ thống tăng trưởng tín dụng 20%, trong đó tín dụng bán lẻ tăng trưởng trên 35%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%, phấn đấu dưới 2%; huy động vốn tăng trưởng 21-22%; thu dịch vụ ròng tăng trưởng 20%. 

Chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính ngân hàng khu vực và quốc tế; tăng trưởng tín dụng an toàn, bền vững, có hiệu quả; xử lý nợ xấu với các giải pháp, biện pháp đồng bộ; xây dựng và thực hiện hiệu quả chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của BIDV, trong đó chú trọng lộ trình thực hiện đến năm 2018 cơ bản đạt được nền tảng của một “ngân hàng đạt chuẩn ASEAN”...

Chuyên đề