(BĐT) - Ngày 12/8 tới, Công ty CP Bibica (mã chứng khoán: BBC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 36%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 10/9/2021.

Như vậy, với hơn 15,42 triệu cổ phiếu hiện đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 55,51 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, Công ty đã công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 180,8 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 103,5 triệu đồng, cách xa con số 49 tỷ đồng quý II/2020. Đây cũng là mức lợi nhuận quý thấp nhất trong 9 năm qua kể từ quý II/2012 của Bibica.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 520,2 tỷ đồng, tăng 38%; lợi nhuận sau thuế đạt 7,57 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận gần 1.409 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm.