(BĐT) - Tổng công ty Bảo hiểm PVI vừa được lựa chọn thực hiện Gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau giai đoạn 2020 - 2021 với giá trúng thầu 33,99 tỷ đồng, giảm gần 16 tỷ đồng so với giá dự toán gói thầu; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước; phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 11/8 - 1/9/2020. Nội dung chính của Gói thầu là cung cấp dịch vụ bảo hiểm thiệt hại tài sản, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh và bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba cho Nhà máy Đạm Cà Mau trong quá trình hoạt động.

Có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, gồm: Liên danh Bảo hiểm HD - Bảo Việt - PJICO - PTI; Tổng công ty Bảo hiểm PVI; Tổng công ty CP Bảo hiểm VietinBank - Công ty Bảo hiểm VietinBank Bến Thành; Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long. 2 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật và được mở hồ sơ đề xuất về tài chính là Liên danh Bảo hiểm HD - Bảo Việt - PJICO - PTI, Tổng công ty Bảo hiểm PVI với giá dự thầu lần lượt là 36,99 tỷ đồng và 33,99 tỷ đồng.

Hồ sơ mời thầu gói thầu trên được Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) lập trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và phù hợp với quy mô, tính chất của Gói thầu. Qua đó thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ lớn, có năng lực và uy tín tại Việt Nam, tạo cơ hội để các nhà thầu đưa ra giá dự thầu cạnh tranh và bình đẳng.

PVCFC là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu đã giúp nâng cao đáng kể tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu bảo hiểm của PVN, vốn nhận được nhiều phản ánh về việc hạn chế nhà thầu tham dự thời gian qua.