Bảo hiểm Petrolimex dự kiến lãi 202 tỷ đồng trong năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hội đồng Quản trị Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty dự kiến tổng doanh thu bảo hiểm gốc năm sau đạt 3.542 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 202 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%, hình thức chi trả sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, thực hiện được 60% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt 168 tỷ đồng và 136 tỷ đồng, tăng lần lượt 29% và 17% so với cùng kỳ.

Chuyên đề