Bán đấu giá tài sản thi hành án tại TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên đang phối hợp cùng Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng thửa đất tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Giá khởi điểm bán đấu giá là 56,2 tỷ đồng.

Theo đó, quyền sử dụng thửa đất số A6-7 có diện tích 1.248 m2 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 185476 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cấp ngày 31/10/2012.

Ngày 21/7/2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà điều chỉnh mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất lâu dài sang 50 năm (đến ngày 31/10/2062).

Thời gian bán hồ sơ đấu giá từ ngày 25/7 - 17/8/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng đấu. Thời gian đấu giá dự kiến vào ngày 19/8/2022.

Chuyên đề