(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu giá bán phần vốn góp của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long vào ngày 15/3/2018 sẽ không được tổ chức. 

Nguyên nhân do đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 8/3/2018) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá.

Theo thông báo trước đó, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đăng ký bán 70% vốn điều lệ của Vận tải biển Đông Long với giá khởi điểm là hơn 118 tỷ đồng, cao hơn 160% so với giá trị vốn góp ban đầu là 45,6 tỷ đồng.