(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Xây dựng Khu nhà ở thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh). Tổng diện tích khu đất đấu giá là 37.393,6 m2. Khu đất nằm tại khu vực 2, vị trí 3, đất ở nông thôn xã Liên Bão.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo phương án đấu giá được duyệt, diện tích đất ở được đấu giá quyền sử dụng đất gồm 14.745,4 m2 được chia làm 168 lô đất ở. Khu đất đã thực hiện xong  bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án.

Dự kiến, thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng 168 lô đất này trong năm 2020. Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá sẽ phải lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng quy định về phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng của UBND Tỉnh. Tổng mức đầu tư của Dự án không thấp hơn mức đầu tư tối thiểu theo quy định.