Bắc Giang: Đấu giá 46 lô đất khu đô thị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Tân Yên đang phối hợp tổ chức bán đấu giá 46 lô đất ở Khu đô thị Đồng Cửa Đầu, thị trấn Cao Thượng và Khu đô thị Chuôm Nho, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, 46 lô đất đấu giá bao gồm: 42 lô đất ở Khu đô thị Chuôm Nho, thị trấn Nhã Nam và 4 lô đất Khu đô thị Dịch vụ Đồng Cửa Đầu, thị trấn Cao Thượng. Tổng diện tích đất đấu giá là 4.605,5 m2. Các lô đất có giá khởi điểm từ 1 - 3,5 tỷ đồng/lô đất. Tổng giá khởi điểm là 65,58 tỷ đồng.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 4 - 19/10/2022. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá theo quy định.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 23/10/2022.

Chuyên đề