(BĐT) - Trung tâm Thẻ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư trang bị 400 máy ATM năm 2020. Tổng mức đầu tư là 347,522 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu Cung cấp và triển khai 200 ATM loại đặt sảnh có 3 nhà thầu tham dự. Liên danh Công ty TNHH Bảo dưỡng Toàn Cầu (đứng đầu Liên danh) - Công ty TNHH Phát triển hạ tầng công nghệ BSI trúng thầu với giá 119,988 tỷ đồng. Nhà thầu đứng đầu Liên danh đảm nhận 96% giá trị khối lượng công việc của Gói thầu; nhà thầu còn lại đảm nhận 4%.

Trong 2 nhà thầu bị loại, Công ty CP Katalyst không đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT trượt thầu ở bước đánh giá về tài chính.

Đối với Gói thầu Cung cấp và triển khai 200 CDM loại đặt sảnh được chia làm 2 phần. Trong đó, Công ty CP Ứng dụng khoa học và công nghệ MITEC (Hà Nội) trúng Phần thầu 1 Cung cấp và triển khai 100 CDM loại đặt sảnh (tại các chi nhánh khu vực phía Bắc) với giá trúng thầu là 99,733 tỷ đồng.

Liên danh Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ Nam Phương - Công ty CP Giải pháp thiết bị Sao Mai trúng Phần thầu 2 Cung cấp và triển khai 100 CDM loại đặt sảnh (tại các chi nhánh khu vực phía Nam) với giá 99,903 tỷ đồng.

Trong các nhà thầu nêu trên, Công ty TNHH Phát triển hạ tầng công nghệ BSI từng trúng 3 gói thầu tại Trung tâm Thẻ thuộc Agribank, trong đó có 2 gói thầu được chỉ định thầu; Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ Nam Phương từng được công bố trúng 2 gói thầu cung cấp máy CDM năm 2019 tại bên mời thầu này.