(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Container Việt Nam (mã chứng khoán: VSC) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 429 tỷ đồng, giảm 6,3%; nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 78,2 tỷ đồng, tăng 0,3% so với quý III/2020.

Trong kỳ, mặc dù doanh thu giảm nhẹ nhưng biên lợi nhuận gộp lại tăng 0,4% so với cùng kỳ 2019. Ngoài ra, các chi phí như tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm. Nhờ vậy, lợi nhuận đã giữ được mức tăng trưởng nhẹ trong quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.230 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 219 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 9% và tăng 19% so với cùng kỳ 2019.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 1.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 266 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 20%. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 79% kế hoạch doanh thu và 91% chỉ tiêu lợi nhuận.