5 ông lớn đấu Gói thầu XL2 đường Hồ Chí Minh (Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Gói thầu XL2 Thi công xây dựng đoạn Km257+853,58 - Km275+700 thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn có 5 nhà thầu tham dự đấu thầu rộng rãi qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
Gói thầu có giá dự toán 573,2 tỷ đồng, được Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải chào giá 429,366 tỷ đồng. Ảnh minh họa.
Gói thầu có giá dự toán 573,2 tỷ đồng, được Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải chào giá 429,366 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Gói thầu XL2 có giá dự toán là 573,271 tỷ đồng (giảm 109,732 tỷ đồng so với giá kế hoạch).

Theo Biên bản mở thầu, Gói thầu thu hút 5 nhà thầu tham dự với giá chào rất cạnh tranh. Khoảng cách giá dự thầu sau giảm giá giữa nhà thầu có giá cao nhất (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - 520,912 tỷ đồng) và thấp nhất (Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - 429,366 tỷ đồng) là 91,546 tỷ đồng. So với giá Gói thầu, giá dự thầu của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải giảm 25,1%.

Với 3 nhà thầu còn lại, giá dự thầu sau giảm giá của Liên danh do Công ty CP Xây dựng Thương mại 559 đại diện là 470,063 tỷ đồng; Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam là 486,736 tỷ đồng; Liên danh do Công ty TNHH Hiệp Phú đại diện là 490,408 tỷ đồng.

Ngoài cạnh tranh về giá, thời gian thực hiện hợp đồng giữa các nhà thầu cũng có sự khác biệt đáng kể. So với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, ngoài nhà thầu Công ty TNHH Hiệp Phú giữ nguyên 540 ngày, các nhà thầu còn lại chào thời gian thực hiện ngắn hơn, trong đó, ngắn nhất là 510 ngày (Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn). Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam chào 520 ngày và Liên danh do Công ty CP Xây dựng Thương mại 559 đại diện chào 530 ngày.

Dự án Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang) có tổng mức đầu tư là 1.665 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh làm Chủ đầu tư. Mục tiêu đầu tư của Dự án là nhằm từng bước hoàn thiện đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch; tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải trong vùng trung du, miền núi phía Bắc và trên các hành lang vận tải từ Thái Nguyên và Tuyên Quang đến các các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trước đó, Gói thầu XL1 Thi công xây dựng đoạn Km245+878 - Km257+853,58 (456,949 tỷ đồng) đã mở thầu vào ngày 23/4/2024 với 2 nhà thầu tham dự. Giá dự thầu sau giảm giá của Liên danh do Tập đoàn Sơn Hải đại diện là 395,457 tỷ đồng (thực hiện trong 518 ngày); Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trung Thành - Công ty TNHH Phúc Thành An là 450,034 tỷ đồng (thực hiện trong 530 ngày).

Chuyên đề