#Công ty TNHH Hiệp Phú
Gói thầu RAP CP23 thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam có giá dự toán 201,254 tỷ đồng, sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước. Ảnh minh họa: Lê Tiên

Đấu thầu tại Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam: Đầu tư CIC bị đề xuất cấm tham gia đấu thầu 3 năm

(BĐT) - Ban Quản lý dự án 3 (PMU3) thuộc Bộ Giao thông vận tải vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu RAP CP23 thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP). Cùng với đó, PMU3 đưa ra kết luận đánh giá và kiến nghị hình thức xử lý vi phạm đối với hành vi gian lận hồ sơ của Công ty CP Đầu tư CIC - một nhà thầu tham dự Gói thầu.