4 tháng đầu năm 2024, cảng biển Việt Nam đón hơn 32.000 lượt tàu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Cục Hàng hải Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2024, tổng số lượt tàu thông qua hệ thống cảng biển đạt 32.757 lượt, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, số lượt tàu ngoại thông qua tăng 11%, đạt 15.911 lượt. Tuy nhiên, số lượt tàu nội thông qua lại giảm 3%, đạt 16.846 lượt.

Số lượt tàu xuất nhập cảnh đạt 2.178 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023 và số lượt tàu chạy tuyến nội địa đạt 14.668 lượt, giảm 4%.

Đối với phương tiện thủy nội địa, số lượt phương tiện thủy nội địa thông qua 4 tháng đầu năm 2024 đạt 120.370 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Riêng phương tiện thủy nội địa đăng ký VR-SB thông qua đạt 18.149 lượt, tăng 9%.

Khối lượng hàng hóa thông qua bằng phương tiện thủy nội địa đạt 84,8 triệu tấn, tăng 14%. Trong đó, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa đăng ký VR-SB đạt 28,3 triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng về số lượng hành khách thông qua cảng biển 4 tháng đầu năm 2024 đạt 2,558 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, lượt khách quốc tế đạt 485,3 nghìn lượt (chủ yếu là hành khách tuyến từ bờ ra đảo chiếm 89% tổng lượt khách thông qua).