(BĐT) - Công ty CP Cao su Hòa Bình (Horuco) vừa có báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11. 

Theo đó, riêng tháng 11/2017, Công ty khai thác được 264,8 tấn mủ cao su, nâng lũy kế khai thác trong 11 tháng đầu năm lên 1.756,5 tấn, đạt 100,4% kế hoạch năm. Lượng mủ cao su thu mua trong tháng 11 đạt 311,9 tấn, nâng tổng lượng mủ thu mua 11 tháng đạt 2.191,4 tấn. Sản lượng hàng giao bán trong tháng 11 đạt 699,9 tấn, doanh thu đạt 25,6 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Horuco bán được 3.497,9 tấn, tương ứng với doanh thu gần 135 tỷ đồng.

Năm 2017, Horuco đặt mục tiêu hơn 104 tỷ đồng tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cao su. Như vậy, 11 tháng đầu năm Horuco vượt gần 30% kế hoạch doanh thu từ kinh doanh cao su.