• Doanh nghiệp cao su đặt mục tiêu thận trọng cho quý IV

    14/10/2021 09:00

    (BĐT) - Dù lượng tiêu thụ giảm trong quý III/2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp khai thác cao su thiên nhiên vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhờ giá bán ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Cao su Hòa Bình dự kiến lãi trước thuế 2,7 tỷ đồng quý cuối năm

    11/11/2020 08:00

    (BĐT) - Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Hòa Bình vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2020. Theo đó, Công ty dự kiến sản lượng khai thác đạt 1.191 tấn, tương ứng với kết quả doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 66 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2020, Cao su Hòa Bình dự kiến lãi trước thuế 6,4 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số đạt được năm 2019 (7,8 tỷ đồng).

chuyên đề

Kết nối đầu tư