(BĐT) - Tại cuộc họp với một số bộ, ngành, địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam diễn ra chiều 12/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu cải cách thể chế để phát triển ngành.
Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục củng cố thể chế, chính sách tốt hơn, có lợi cho sản xuất, cho người dân phát triển ngành công nghiệp ô tô (Ảnh: CP)

Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục củng cố thể chế, chính sách tốt hơn, có lợi cho sản xuất, cho người dân phát triển ngành công nghiệp ô tô (Ảnh: CP)

Theo Thủ tướng, quan điểm cho rằng trong bối cảnh tự do hóa thương mại thì không cần sản xuất ô tô trong nước, nhập khẩu toàn bộ là quan điểm sai lầm, nhất là khi chúng ta tăng cường tính tự chủ của nền kinh tế. Đến nay, Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển ngành ô tô Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục củng cố thể chế, chính sách tốt hơn, có lợi cho sản xuất, cho người dân và không trái với thông lệ, cam kết hội nhập quốc tế.  “Đây là yêu cầu “3 trong 1”, là hướng hoàn thiện thể chế, nhất là chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ. Cần đổi mới tư duy về vấn đề này”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp, đánh giá cao các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm, phát triển cơ sở hạ tầng.

Để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp cần đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, sản xuất phụ tùng, linh kiện, kể cả động cơ, các phụ tùng quan trọng nhất trong số các chi tiết tạo nên một chiếc xe ô tô, để có giá trị gia tăng cao hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, việc đẩy mạnh hợp tác để huy động nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất là hết sức cần thiết. Chính phủ ủng hộ sự tự lực của các doanh nghiệp. Việc hợp tác và phân công sản xuất rất quan trọng với tinh thần cùng thắng.

Thủ tướng cũng lưu ý, các đơn vị liên quan cần tập trung công tác đào tạo nhân lực, đây là một yếu tố quan trọng để phát triển ngành công nghiệp ô tô một cách vững chắc, bởi sức mạnh là ở nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, cần chú ý việc mở rộng thị trường, đặc biệt, cần hướng tới xuất khẩu. Trong sản xuất, cần quan tâm bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp cần quyết liệt đổi mới sáng tạo, nếu không thì khó thành công.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu phải có chính sách phát triển bền vững, chất lượng cao.