Xuất siêu vượt 10 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tính từ đầu năm đến 15/8, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 160,2 tỷ USD, tăng khoảng 1,8%, tương đương gần 3 tỷ USD so với cùng kỳ 2019. Trong khi đó, nhập khẩu đạt 150,2 tỷ USD, giảm khoảng 4 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế đến hết ngày 15/8, kim ngạch xuất khẩu đạt 160,24 tỷ USD, trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 103,38 tỷ USD. Ảnh: Lê Tiên
Lũy kế đến hết ngày 15/8, kim ngạch xuất khẩu đạt 160,24 tỷ USD, trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 103,38 tỷ USD. Ảnh: Lê Tiên

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2020 (1/8 - 15/8) đạt 23,66 tỷ USD, tăng 10,6% so với kỳ 2 tháng 7/2020. Lũy kế đến hết ngày 15/8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 310,41 tỷ USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 1 tháng 8, cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục thặng dư 1,69 tỷ USD, nâng mức thặng dư luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8 đạt 10,08 tỷ USD. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian từ 15/7 đến 15/8, giá trị thặng dư thương mại của Việt Nam đã tăng 67% từ mức 6,02 tỷ USD lên 10,08 tỷ USD.

Về xuất khẩu, trong kỳ 1 tháng 8 giá trị xuất khẩu đạt 12,68 tỷ USD, tăng 16,2% so với kỳ trước. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trị giá xuất khẩu 7,99 tỷ USD.

Lũy kế đến hết ngày 15/8, trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 160,24 tỷ USD, trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 103,38 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 đạt 10,99 tỷ USD, tăng 4,9% so với kỳ 2 tháng 7. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trị giá nhập khẩu 6,12 tỷ USD. Lũy kế đến hết ngày 15/8, giá trị nhập khẩu của Việt Nam đạt 150,16 tỷ USD, trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 83,6 tỷ USD.

Chuyên đề